پترون- رئیس اتاق تعاون ایران گفت که بخش تعاونی همچون سایر بخش‌های غیر دولتی تحت سایه‌ی اقتصاد به شدت دولتی است و آن طور که باید از پتانسیل‌اش استفاده نمی‌شود.

بهمن عبداللهی در دومین روز همایش فرآیند قانون گذاری الزامات و راهکارها و در جمع منتخبان مجلس دهم گفت: بخش تعاون همچون سایر بخش‌های غیر دولتی تحت سایه‌ی اقتصاد به شدت دولتی است و امکان رشد پیدا نکرده است چون همیشه سایه‌ی اقتصاد دولتی در کشور حاکم بوده است. البته با این وجود بخش تعاون به عنوان نزدیک‌ترین بخش به سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی به توجه ویژه نمایندگان در ۴ سال آینده و در مجلس دهم نیاز دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری مقوله‌ی تعاون در دنیا و ایران گفت: اولین تعاونی در ایران در سال ۱۳۱۴ در گرمسار تهران تشکیل شد و از آن تاریخ تاکنون تعاونی‌ها رشد خوبی داشتند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و با تدوین قانون اساسی در اصول ۴۳ و ۴۴ نگاه ویژه‌ای به تعاونی‌ها شده است که با این نگاه بخش تعاونی گسترش یافته است به طوری که در حال حاضر ۱۰ هزار تعاونی در کشور داریم و ۱۲ میلیون نفر جمعیت به صورت مستقیم عضو آن هستند.

به گفته‌ی وی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور موثر بوده و گستره‌ی آنها اقصی نقاط کشور را شامل می‌شود.

رئیس اتاق تعاونی ایران در پایان گفت: اتاق تعاونی نهاد غیر دولتی است که در تمام شوراهای اقتصادی عضویت دارد.

منبع (+)