پترون- به نقل از شرکت ملی نفت ایران اعضای هیات عامل و مدیران بخش های سرمایه گذاری داخلی، اقتصادی و بین الملل صندوق توسعه ملی و نیز شماری از مدیران بانک های خصوصی کشور طی سفری دو روزه از پروژه های گازی میدان مشترک پارس جنوبی در منطقه پارس یک (عسلویه) و پارس ٢(کنگان) دیدن کردند.

در جریان این سفر، شجاع الدینی معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در میدان های مشترک، توسعه این میادین را عامل جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور، بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی فعال کشور در حوزه بالادستی صنعت نفت توصیف کرد.

وی گفت: اختصاص منابع مالی به اولویت های تعیین شده اجرایی در توسعه مگاپروژه های این بخش دربردارنده حفظ و صیانت از منابع سرشار انرژی در این میدان مشترک گازی خواهد بود که می تواند جریان تولید ثروت و ارزش افزوده از ذخایر نفت و گاز کشور را تقویت کند.

محمد رضا شجاع الدینی با اشاره به اینکه سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای منابع نفتی در بودجه سال جاری ٢٠ درصد تعیین شده است عنوان کرد: تاکنون بیش از ۵٠ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص یافته است.

معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در میدان های مشترک، توسعه این میادین را عامل جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور، بازگشت سرمایه و تقویت بخش صنعتی فعال کشور در حوزه بالادستی صنعت نفت توصیف کرد.

وی با بیان اینکه طی بازدیدهای این سفر دو روزه گزارش های دقیقی از پیشرفت پروژه ها ارائه شد، افزود: فعالیت های درخشانی از سوی شرکت نفت و گاز پارس و بخش های مختلف صنعتی داخلی در حوزه پارس جنوبی صورت گرفته و با برنامه ریزی ویژه‌ای که ارائه و مشاهده شد، طرح های باقیمانده این میدان نیز می تواند به موقع مورد بهره برداری گیرد.

بر اساس این گزارش، در جلسه مشترک اعضا صندوق توسعه ملی با مدیریت برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس، روند ها و میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته و نیز همکاری ها و چارچوب اعطای تسهیلات صندوق به بانک های عامل و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

درجریان این بازدید، اعضا صندوق توسعه ملی از فازهای ١۵و١۶، ٢٠و٢١ در پارس یک و طرح های درحال توسعه فازهای ١۴،١٩و٢٢ تا ٢۴ واقع در منطقه ” پارس دو” بازدید کردند.

منبع (+)