پترون – چند روزی است شاهد تبلیغات سایت پلیمر مدیا به نشانی www.pimi.ir و به مدیریت مهندس احندعلی ساعت نیا در تمامی صفحات داخلی یک سایت خارجی به نشانی www.gupta-verlag.com می باشیم.

پترون برای سایت pimi.ir  و مهندس احمدعلی ساعت نیا و تمام دلسوزان صنعت پلیمر آرزوی موفقیت دارد.

 

pimi.ir (2)