پترون- رهبر انقلاب: تولید داخلی باید به‌عنوان یک مسئله‌ مقدس شناخته شود/ جنسی که مشابه داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود/ فروش و مصرف کالای خارجی باید به‌عنوان یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که مشابهش نیست.

850740616901536896