پترون- به گزارش خبرنگار پترون رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با پایان یافتن دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ، به دعوت از تشکل ها برای حضور در نمایشگاه یازدهم پرداخت.

 

ایران پلاست