پترون-رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان گفت: با انگیزه بازسازی دستگاه‌ها و افزایش در راندمان تولید این مجتمع روز شنبه از مدار تولید خارج شد.

به نقل از روابط عمومی مجتمع پتروشیمی خراسان، محمد خانلقی اظهار داشت: خارج شدن پتروشیمی خراسان به‌ منظور انجام بزرگ‌ترین عملیات تعمیرات اساسی در ۲۰ سال گذشته صورت گرفت.

خانلقی افزود: در این برنامه که عملیاتی سنگین را در پی خواهد داشت تعویض استریپر واحد اوره، تعویض کاتالیست‌های راکتور ۲۱۰۵ تعمیرات ۳۰۰ مورد از دستگاه‌های ثابت و ۲۳۷۵ مورد از موارد روتین در دستور کار قرارگرفته است.

وی با اعلام اینکه عملیات کلان این تعمیرات، تعویض استریپر واحد اوره است گفت: با بهسازی و تعویض استریپر واحد اوره، راندمان تولید این محصول در پتروشیمی خراسان افزایش می‌یابد.

رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان همچنین با بیان این‌ که نرم طبیعی در تعویض کاتالیست راکتور ۱۰ سال است افزود: کاتالیست‌های راکتور ۲۱۰۵ پتروشیمی خراسان به سبب بهره‌برداری بهینه از این دستگاه باگذشت ۲۰ سال و برای نخستین بار انجام می‌گیرد.

خانلقی با ستایش توان و تخصص کارکنان مجتمع گفت: کلیه موارد تعمیراتی و بازسازی تجهیزات طی چهل روز و توسط کارشناسان داخلی مجتمع انجام می‌شود.

مجتمع پتروشیمی خراسان در ۱۷ کیلومتری شهر بجنورد قرار دارد که در سال ۷۵ به بهره‌برداری رسید.

منبع (+)