پترون- مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه از خروج واحدهای تولیدی این مجتمع مصرف کننده گاز به دلیل آنچه که نشتی گاز عنوان شده به مدت ۲ هفته خبر داده است.

احمد رضا اشتری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس از تعطیلی ۲ هفته‌ای واحدهای تولیدی این شرکت به دلیل آنچه که نشت گاز از مبدل E-2121  عنوان کرده خبر داده است.

به گفته وی بر اساس کنترل ادواری ماشین آلات و تجهیزات پس از مشاهده نشتی گاز از مبدل E-2121 واحدهای تولیدی این شرکت از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۵ به مدت دو هفته از خدمت رسانی خارج شده است.

مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه تاکید کرده که با توجه به پیش بینی ۳۳۰ روز کاری جهت تولیدی ، توقف خطوط تولیدی این شرکت تغییری در پیش بینی سود و زیان سال ۹۵ نخواهد داشت.

به گزارش فارس، پتروشیمی کرمانشاه در براورد بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ خود از پیش بینی سود ۴۸۰ ریالی به ازای هر سهم با سرمایه ۳۵۲ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومانی خبر داده که در مقایسه با سود برآوردی سال مالی قبل از کاهش ۱۳ درصدی حکایت دارد.

حسابرس “کرماشا” در این گزارش آورده است که : « فروش و بهای تمام شده در نظر گرفته شده در اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس ۶۸۶ هزار و ۴۰۰ تن تولید و فروش دارای کاهش و افزایشی به ترتیب به میزان حدود ۱۰ و ۶ درصد نسبت به آخرین تعدیل بودجه سال ۱۳۹۴ بر اساس عملکرد ۹ ماهه اول سال بوده و نرخ گاز خوراک مصرفی بر اساس ابلاغیه منتشره وزیر نفت در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به میزان ۵/۸ سنت به ازای هر متر مکعب با نرخ هر دلار ۳۰ هزار یال در بودجه منظور شده، ضمن اینکه نرخ های فروش داخلی و صادرات مندرج در بودجه فوق به نسبت ۳۵ و ۶۵ درصد به ترتیب بمیزان هر تن ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و ۲۲۵ دلار با نرخ هر دلار ۳۵ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

در نتیجه اعمال مفروضات فوق، سود پیش بینی شده هر سهم از مبلغ ۶۸۴ ریال طبق آخرین تعدیل بودجه مزبور به مبلغ ۶۰۰ ریال طی سال ۱۳۹۵ کاهش خواهد یافت که با توجه به مراتب فوق، قطعیت مفروضات انجام شده عمدتاً در گرو تحقق میزان تولید و فروش داخلی و صادرات و نرخ تبدیل ارز و گاز خوراک مصرفی پیش بینی شده می باشد.

به موجب عملکرد ۹ ماهه اول سال مالی ۱۳۹۴، در حدود ۷۰ درصد و بر اساس گزارشات تولید منتشر شده در حدود ۸۴ درصد از مقادیر تولید و فروش مندرج در پیش بینی مربوطه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۴ محقق شده است.»

 این شرکت صبح چهارشنبه هفته آینده پذیرای سهامداران خود در مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی سال ۹۴ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود نقدی میان سهامداران خواهد بود.

منبع (+)