پترون- شرکت Fairfax India Holdings قصد دارد ۳۰۰ میلیون دلار از طریق خرید بخشی از سهام و اختصاص مقداری ثابت از درآمدهای خود برای توسعه تاسیسات تولید پلی وینیل کلراید ( PVC ) شرکت Sanmar Specialty Chemicals Limited که یکی از غول های پتروشیمی هند و از زیر مجموعه های گروه Sanmar Chemicalsمحسوب می شود؛ سرمایه گذاری کند.

شرکت Fairfax India قرار است در فاز اول سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دلار برای نهایی سازی قرارداد و در ادامه ظرف ۹۰ روز ۵۰ میلیون دلار از طریق Fairfax Financial Holdings یا سرمایه گذار دیگری در اختیار شرکت Sanmar Specialtyقرار دهد.

شرکت Sanmar یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پلی وینیل کلراید هند به شمار می رود. این شرکت علاوه بر هند، تاسیساتی در مصر نیز در اختیار دارد. در حال حاضر Sanmar به دنبال افزایش ظرفیت تولید این محصول خود در مصر از رقم ۲۰۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن در سال است. انتظار می رود با انجام سرمایه گذاری یادشده، ظرفیت کل تولید پلی وینیل کلراید این شرکت به بیش از ۷۰۰ هزار تن در سال برسد. بدین ترتیب Sanmarبه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان تبدیل می شود.

با عقد قرارداد جدید، شرکت Fairfax India Holdings که یکی از واحدهای Prem Watsa’s Fairfax Holdings به شمار می رود؛ ضمن بدست آوردن ۳۰ درصد از سهام شرکت Sanmar ، درآمدی پیوسته از محل سرمایه گذاری خود خواهد داشت.

منبع (+)