پترون-رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، جلوگیری از مهاجرت و کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد، گفت: تعلق گرفتن مالیات بر اینگونه واحدهای صنعتی به دلیل برخورداری آن ها از برخی امتیازات و هزینه هایی است که این صنایع در جامعه ایجاد می کنند.
هر چند محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت در سال گذشته لغو شد اما به تازگی دولت مصوب کرده است که تمامی واحدهایی که در این شعاع قرار دارند مشمول دریافت مالیات می شوند از این رو رمضانعلی سبحانی فر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت سال گذشته لغو شد و این  به خاطر جلوگیری از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ و همچنین کاهش آلودگی هوا صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود:اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت از اهداف اجرایی این طرح بود و اینکه مالیات شامل حال این صنایع شده است شاید به خاطر برخورداری از یک سری امتیازات است که این صنایع نسبت به صنایع دورتر از پایتخت و کلان شهرها برخوردارهستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یاد آور شد: نزدیک بودن صنایع به پایتخت می تواند منافعی را برای صاحبان صنایع به همراه داشته باشد و همچنین هزینه هایی و ناهنجاری هایی را برای جامعه در برداشته باشد که صاحبان صنایع باید تاوان آن را بپردازند.

 مالیات بر صنایع نزدیک به پایتخت در شرایط کنونی که شاهد رکود اقتصادی هستیم، به کاهش میزان تولید و رقابت صنایع داخلی منجر می شود و چیزی جز بیکاری، گرانی و رکود بیشتر را شاهد نخواهیم بود

منبع (+)