پترون- به گزارش خبرنگار پترون میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه مورخ۹۵/۰۱/۲۹ اعلام گردید .

برای مشاهده قیمت ها (اینجا) کلیک کنید.