پترون- به گزارش خبرنگار پترون ميانگين قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيميايي در دو هفته منتهي به روز یکشنبه مورخ۹۵/۰۱/۲۹ اعلام گردید .

برای مشاهده قیمت ها (اینجا) کلیک کنید.