پترون-استخدام  کارشناس فرآورده های پتروشیمی با شرایط زیر :

لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت گرایش بازرگانی، صنعتی، اجرایی/پتروشیمی

آشنا به زبان انگلیسی، صادرات، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و فرآیند خرید

آشنایی با پتروشمی های داخل نیز مزیت محسصوب می شود

۲ سال سابقه کار در حوزه صادرات مواد پتروشیمی

(محل کار: دفتر مرکزی تهران)

شماره تماس : ۰۲۱۲۶۷۶۰۲۶۸
ایمیل ارسال رزومه : shahab.kateb@millenniumenergyco.com