پترون- حضور پررنگ ایتالیایی ها در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نتایج خوبی را برای گسترش روابط تهران و رم در صنایع پتروشیمی درپی خواهد داشت.احمد پورفلاح با اشاره به وجود زمینه های مناسب برای همکاری ایران و ایتالیا در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: ایتالیا بزرگترین شریک تجاری اروپایی و خریدار نفت و مشتقات نفتی ایرانی در میان کشورهای حوزه یورو تا پیش از دوران تحریم بوده است.

وی افزود: حجم تجارت ایران و ایتالیا تا هشت سال قبل معادل ٧,۵ میلیارد یورو بود که به دلیل اعمال تحریمها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حدود ١.۴ میلیارد یورو گزارش شده است.

پورفلاح با بیان این که زمینه برای گسترش همکاریهای دو کشور فراهم است، ادامه داد: امیدواریم با گشایش محدودیتها، جایگاه قبلی ایران در صادرات نفت و همچنین محصولات پتروشیمی به ایتالیا بازگردد.

وی با اشاره به جمله معروف «بهتر است از ایران نفت بخریم» در میان ایتالیایی ها، تصریح کرد: این جمله فقط به معنای قیمت و کیفیت مناسب نفت، فرآورده های نفتی و نیز محصولات پتروشیمی ایران نیست بلکه به معنای همخوانی طراحی صنایع و کارخانه های آنها با نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی ایرانی است.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پورفلاح تصریح کرد: حجم مذاکرات شرکتهای ایتالیایی پس از ژنو با ایران بیش از ٧۵٠ بنگاه گزارش شده است که تعداد قابل توجهی از آنها به خریداران نفت و مشتقات پلیمری اختصاص دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ضمن ابراز امیدواری از توسعه صنعت پتروشیمی و بهبود روابط دو کشور از طریق برپایی نمایشگاه ایران پلاست افزود: حضور ایتالیایی ها در این نمایشگاه پررنگ خواهد بود و به طور قطع نتایج خوبی برای گسترش روابط تهران و رم در صنایع پتروشیمی در پی خواهد داشت.

منبع (+)