پترون-علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  با اشاره به اولویت های این سازمان در سال ۹۵ گفت:درراستای فضای جدیدی که در کشور ایجاد شده است یکی از اهداف ما این است که واحدهای راکد را به ظرفیت اسمی خودشان برسانیم وبه روش های مختلف به این موضوع کمک کنیم.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با فرابورس ایران گفت:در راستای تامین مالی صنایع کوچک این تفاهم نامه امضا شد و برای رونق بیشتر صنایع کوچک میتوانند از پتانسیل صندوق های حمایتی وزارت صنعت  و سایر منابع استفاده کنند.
یزدانی تصریح کرد:امیدوار هستیم با تدابیر اندیشیده شده در سال ۹۵ شاهد تحرک در بخش صنایع کوچک و شهرک های صنعتی باشیم.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک گفت:اولویت ما در سال ۹۵ راه اندازی واحدهای راکد،به ظرفیت رساندن واحدهای نیمه فعال و توسعه شهرک ها و تکمیل  زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است.
منبع (+)