پترون- ارقام ثبت شده بر جدول ۱۱ ماه تجارت در سال ۱۳۹۴ با کشور هند نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از صادرات ایران به این کشور را ۹ قلم عمده از محصولات شیمیایی و پتروشیمی به ارزش ۱.۵۸ میلیارد دلار تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، هندوستان عنوان چهارمین شریک صادراتی ایران در سال گذشته را با ثبت رقم ۲.۳ میلیارد دلار واردات محصولات ایران به دست آورده است و در این میان با صادرات ۵.۱۴ میلیون دلار اوره به این کشور به عنوان بزرگ ترین مشتری این محصول نیز به شمار می‌رود.

آنچه آمار ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۴ از تجارت ایران نشان می‌دهد، با وجود این که تنوع محصولات صادراتی با ۲۶۰ قلم کالا نسبت به واردات از هند ۷.۳ برابر کمتر است اما ارزش صادرات حدود ۲۸۰ میلیون دلار بیش از واردات است و نکته قابل توجه در صادرات محصولات ایرانی این است که ۱۰ قلم عمده صادراتی به هند با رقم ۱.۶۵ میلیارد دلار ۶۹ درصد کل صادرات به این کشور را تشکیل می‌دهد.

۱۰ قلم کالای عمده صادراتی که پیشتر به تعلق ۹۰ درصد آنها به گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی اشاره شده شامل اوره حتی به صورت محلول در آب به ارزش ۵۱۴ میلیون دلار، متانول به ارزش ۲۸۲.۶ میلیون دلار، قیر نفت با ارزش ۲۷۸.۵ میلیون دلار، آمونیاک بدون آب به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار، سایرپلی کلروروینیل به ارزش ۸۱ میلیون دلار، اتیلن گیلکول به ارزش ۷۲ میلیون دلار، آلومینیوم به صورت کار نشده به ارزش ۶۳.۵ میلیون دلار، سایر موم‌های نفتی و معدنی به ارزش ۵۹.۵ میلیون دلار، الکیل بنزین خطی به ارزش ۴۸ میلیون دلار و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴۰.۷میلیون دلار هستند.

منبع (+)