پترون- کشیک های نوروزی گمرک برای ارایه خدمات به خدمت گیرندگان به خصوص واحدهای تولیدی در ایام نوروز برقرار خواهد بود.

در همین راستا دفتر صادرات گمرک نیز اعلام کرد: در ایام نوروز کشیک های نوروزی در این دفتر برقرار خواهد بود و حتی این دفتر روز یکشنبه اول فروردین سال ۱۳۹۵ نیز آماده ارایه خدمات به صادرکنندگان خواهد بود.

در راستای تسهیل ارائه خدمات گمرکی به خدمت گیرندگان محترم، شایسته است ترخیص کالا در ایام نوروز بنحوی صورت پذیرد که با استقرار پرسنل کشیک وقفه ای در ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی صورت نپذیرد.

ضمنا مراتب به بانک مستقر در گمرک ،سایر سازمانها و ادارات، استانداری و فرمانداری اعلام شود. بر این اساس لیست همکاران کشیک را سریعا به این معاونت ارسال کنید.

منیع (+)