به گزارش ایرنا روز پنجشنبه طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت، یزدانی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از سمت خود برکنار شد.
حکم مدیر عاملی یزدانی شش ماه پیش به مدت دو سال با تصویب مجمع عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تمدید شده بود.
همچنین طی حکمی از سوی معاون وزیر نفت، عبدالرضا زرگر به سمت سرپرستی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر منصوب شد.
بندر ماهشهر قطب اقتصادی و پتروشیمی های کشور در فاصله ۱۱۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان قرار دارد.