پترون- مهندس علی یزدانی، ضمن تشریح اولویت های اصلی فعالیت ها درسال ۹۵ اظهارداشت: باید از پتانسیل های موجود در استان ها بهره گرفت وزمینه رابرای  بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید فراهم کرد.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت تکریم صنعتگران و تسهیل وترغیب سرمایه گذاران به حضور در شهرکهای صنعتی  را از اولویت های دیگر سازمان برشمرد وخاطر نشان‌کرد: اصلاح وساماندهی قوانین وآیین نامه های زائد اداری در دستورکار قرار گرفته و کلیه استان ها نیز باید در تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شهرکها ونواحی صنعتی همت گمارند.

مهندس یزدانی  در بخش دیگری از سخنانش توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی، عارضه‌یابی و حمایت از صنایع کوچک، افزایش تعامل با تشکل ها وانجمن های صنعتی را از راهبردهای اصلی سازمان در سال آینده دانست واظهارداشت:  ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی و صنفی در سال آینده با همکاری استانها  بطور جدی پیگیری خواهدشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  در ادامه، سال آینده را برای شهرک‌های صنعتی ایران از لحاظ جذابیت برای سرمایه گذاران پر بار توصیف کرد وافزود: کاهش هزینه‌های تولید یکی از برنامه های اصلی سازمان در سال آتی خواهد بود.

 مهندس یزدانی شفاف سازی ورفع قوانین زائد اداری را در بهبود وضعیت صنعت موثر دانست واظهار امیدواری کرد در فضای پسا برجام  با اتخاذ تدابیر مناسب، رونق ،نشاط وامید به فضای کسب وکار کشور بازگشته و شهرکها  ونواحی صنعتی با استقبال سرمایه گذاران مواجه شوند.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت اصلاح ساختار شرکت های استانی، افزایش تعامل موثر با تشکل های صنعتی  وبخش خصوصی و همچنین کاهش بروکراسی اداری را مورد تاکید قرارداد و خواستار اعمال سیاست هایی نظیر منطقی نمودن نسبت هزینه های جاری وعمرانی،  بکارگیری برنامه های تشویقی ،آموزش کارکنان و.. شد.

گفتنی است در این نشست یک روزه معاونان ومدیران سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ضمن ارائه گزارشی ازوضعیت فعلی صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی سراسر کشور به تشریح برنامه های سازمان  و شرکتهای تابعه در سال آتی پرداختند.

همچنین مدیران عامل شرکتهای شهرکهای صنعتی تابعه نیز با اشاره به مشکلات وچالش های پیش روی شهرکهای صنعتی در استان ، گزارشی از برنامه های در دست اجرا ارائه کردند.