پترون- با تصمیم هیئت وزیران، برخی از مصوبه های هیئت وزیران از تاریخ تصویب، لغو شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- مصوبه‌های هیئت وزیران به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تاریخ تصویب لغو می‌شوند.
۲- منظور از حقوق مالکانه در مصوبه‌های موضوع بند (۱) صرفاً سود سهام و منافع حاصل از دارایی‌ها است و در صورتی که بستانکاران موضوع بند یادشده قبل از انعقاد قرارداد واگذاری قطعی و لغو مصوبه مربوط نسبت به دریافت سود سهام یا منافع حاصل از دارایی ها، موضوع حقوق مالکانه اقدام نموده اند، مبالغ دریافتی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و از سرجمع مطالبات آنان کسر می‌شود.
۳- بستانکاران موضوع جداول پیوست درصورت در اختیار داشتن برگه سهام شرکت‌های مشمول واگذاری مندرج در مصوبه‌های موضوع بند (۱) موظف به استرداد سهام یا دارایی‌های مربوط می‌باشند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
برای مشاهده مصوبه های لغو شده، اینجا را کلیک کنید.

منبع (+)