پترون-

یک مجتمع پتروشیمی در استان خوزستان به منظور تکمیل سرمایه های انسانی خود از واجدین شرایط حوزه های تخصصی ذیل در سمت های ( مدیریتی ، سرپرستی و کارشناسی ) دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند

متقاضیان محترم شرح سوابق کاری خود را با ذکر کد درخواستی تا بیست و پنج اسفند ۱۳۹۴ به آدرس ایمیل ارسال نمایند

کد حوزه های سازمانی مقطع و رشته تحصیلی سابقه کار
P102 بهره برداری و تولید کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برق یا مکانیک مدیر ۱۲-۲۰ سال

سرپرست ۸-۱۲ سال

و کارشناسی ۲-۸ سال

P103 خدمات فنی ( مهندسی عمومی ، بازرسی فنی ) کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی برق یا مکاینک
P104 خدمات فنی ( مهندسی فرایند آزمایشگاه ) کارشناس و کارشناسی ارشد مهندی شیمی
P105 برنامه ریز و انبار و کنترل پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
P106 مالی و اداری کارشناسی رشته های مرتبط
P107 Hse کارشناسی رشته های مرتبط
P108 عمران و ساختمان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران و معماری
پست الکترونیکی: Polymer1394@gmail.comمنبع (+)