پترون- تقی محمدیان گفت: از ابتدای سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه کاهش خواهد یافت و میزان تعرفه نیز از ۵ تا ۵۵ درصد محاسبه می‌شود.

وی افزود: طبق مصوبه هیات دولت سال آینده طبقات تعرفه‌ای از حداقل ۵ درصد آغاز می‌شود و حداکثر تعرفه دریافتی نیز  ۵۵ درصد است و تعرفه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲ و  ۴۰ درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ خواهد بود.

محمدیان با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای اجرا می‌شود، تصریح کرد: این مصوبه به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شده و از سال آینده لازم‌الاجراست.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، یادآور شد: هر سال نظام تعرفه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود، سال گذشته نیز طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش یافته بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد سال ۹۶ طبقات تعرفه‌ای به ۶ طبقه می‌رسد.

منبع(+)