پترون – اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی انتصاب آقای عباس حاج ابن علی  را به سمت رییس اتاق اصناف شهرری به شرح ذیل تبریک گفت.

همچنین ایشان مدیریت تعاونی شهر ری که یکی از تعاونی های زیر مجموعه اتحادیه سراسری می باشد را عهده دار است.

جناب آقای عباس حاج ابن علی

ریاست محترم اتاق اصناف شهر ری

 

احتراما، انتصاب جنابعالی را به عنوان  رییس اتاق اصناف شهرری  را تبریک گفته و برای شما از درگاه ایزد منان توفیقات برای خدمتی صادقانه و مملو از توکل الاهی در جهت رشد و شکوفایی این صنف خواستاریم.