پترون- محمدتقی پاکدامن درباره ضمانت‌های اجرایی تسلیم اظهارنامه مالیاتی که در ماده ۱۹۲اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده‌است ، گفت : قبل از اصلاح قانون، مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای (الف) و (ب) در صورت ارائه نکردن اظهارنامه مشمول ۴۰درصد جریمه غیرقابل بخشودگی و سایر اشخاص مشمول ۱۰ درصد جریمه قابل بخشودگی بودند اما در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تغییراتی در این خصوص صورت گرفته‌است.

وی افزود: بر اساس قانون جدید، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق و سایر مودیان مشمول جریمه معادل ۱۰ درصد مالیات متعلق هستند که در هر دو حالت غیرقابل بخشش است.
پاکدامن درباره جرایم ناشی از کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی گفت : اگر مودیان اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند یا هزینه‌ها را غیرواقعی اعلام‌کنند، مشمول ۳۰درصد جریمه نسبت به مالیات کتمان شده خواهند بود.
وی خاطرنشان‌کرد : اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند علاوه براینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، به هر میزان درآمدی که کسب می‌کند مشمول مالیات است و از این بابت مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نیز می‌شود.
منبع (+)