پترون- به گزارش خبرنگار پترون هم اکنون نشست تشکل های صنایع پایین دستی پتروشیمی با خانم مهندس شاهدایی معاون وزیر نفت، با موضوعیت تنظیم بازار محصولات پتروشیمی در حال برگزاری می باشد.

حاضرین در جلسه محتشمی پور،روح الله کیانی،اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی، انجمن ملی پلاستیک،انجمن صنفی مهندسین پلیمر می باشند.

photo_2016-03-05_09-39-35