پترون- اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان بزرگترین حامی صنعت پایین دستی پتروشیمی در تصمیم خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا با دلایل کارشناسی و اشراف کامل بر صنعت، مقابله کرد و سرانجام از اجرایی شدن این تصمیم که ضربه سهمگینی را به کشور و در زمینه تولید در این بخش ایجاد می کرد جلوگیری کرد. کارشناسان و مسئولان صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با دوربین فارس از پیامدها و پشت پرده‌های یک تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند.

فیلم مربوطه را در لینک فارس نیوز ببینید.