پترون- عضو کمیسیون انرژی گفت:صادرات محصول و کالا باید جایگزین صادرات مواد اولیه شود بنابراین نقش توسعه در پتروشیمی ها برای تحقق این امر پررنگ است.

نادر فریدونی، با تاکید بر توسعه متوازن صنایع مادر در کشور از جمله صنایع پتروشیمی تصریح کرد: صنایع پتروشیمی به دلیل نقش آفرینی در زنجیره ارزش افزوده از جایگاه به خصوصی در تولید و صادرات برخودار هستند.

عضو کمیسیون انرژی افزود: بستر برای رشد سرمایه گذاری در صنایعی که در تولید و صادرات نقش دارند باید فراهم شود تا به اهداف رشد اقتصادی در برنامه دست یابیم.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به راهبرد کاهش خام فروشی گفت: افزایش صادرات غیر نفتی از راهکارهای موثر برای تحقق رشد اقتصادی است که صنایع تکمیلی پتروشیمی می توانند به این منظور نقش آفرینی کنند.

فریدونی حمایت از بخش خصوصی با تکیه بر سازوکارهای قانونی را یادآوری کرد و گفت: بخش خصوص و دولتی با یاری هم می توانند صنایع بزرگ و مادر که ارزش افزوده ایجاد می کنند را توسعه دهند بنابراین توسعه صنایع برای کشور ضروری است چراکه رشد اقتصادی پایدار ایجاد می کند.

وی کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام را سبب حفظ کشور در مقابل تکانه های خارجی دانست و گفت: صادرات محصول و کالا به خصوص در پتروشیمی و پالایشگاه نسبت به صادرات مواد خام از ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور برخوردار است.

منبع (+)