پترون- با وجود کاهش قیمتهای پایه محصولات پلیمری، معاملات پلی پروپیلنها امروز همچنان در آرامش برگزار شد.

پلی پروپیلن نساجی RG۱۱۰۲XK رجال هم با حجم ۲۱ تن و قیمت پایه ۲ هزار و ۸۴۷ تومان فروخته شد.

همچنین پتروشیمی مارون امروز توانست ۱۵۴ تن پلی پروپیلن نساجی Z۳۰S  خود را با قیمت پایه ۲ هزار و ۸۴۷ تومان به فروش برساند.

پلی پروپیلن نساجی C۳۰S مارون نیز با حجم ۵۲۸ تن و با قیمت پایه ۲ هزار و ۸۴۷ تومان مورد معامله قرار گرفت. پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ این مجتمع نیز به میزان ۸۸ تن با قیمت پایه ۳ هزار و ۴۶۰ تومان فروخته شد.

پلی پروپیلن نساجی PYI۲۵۰پتروشیمی پلی نار هم به میزان ۶۳ تن با قیمت پایه ۲ هزار و ۸۴۷ تومان معامله شد.

در معاملات امروز گوگرد کلوخه پالایش نفت تهران، شیراز و تبریز نیز عرضه شد که گوگرد کلوخه پالایش نفت تهران که به میزان ۸۰۰ تن عرضه شده بود ۲ هزار و ۲۰ تن تقاضا داشت. قیمت پایه این کالا ۲۰۷ تومان و میانگین قیمت ثبت شده برای خرید این کالا ۲۲۸ تومان رقم خورد. گوگرد کلوخه پالایش نفت شیراز و تبریز هم به ترتیب با حجم های ۴۰ و ۶۷۰ تن با قیمت پایه ۱۹۷ و ۲۰۷ تومان معامله شد.

در معاملات امروز هم وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس که به میزان ۱۵ هزارتن عرضه شده بود، ۳۴ هزارتن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۴۰۲ تومان و میانگین قیمت ثبت شده برای خرید آن هم ۴۲۷ تومان رقم خورد.

وکیوم باتوم پالایش نفت تهران هم با حجم ۷ هزارتن عرضه و به میزان ۲۲ هزار و ۹۱۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۳۸۳ تومان و میانگین قیمت ثبت شده برای خرید این کالا ۴۰۴ تومان رقم خورد.

همچنین وکیوم باتوم پالیش نفت تبریز هم با حجم ۷ هزارتن عرضه شد که ۱۵ هزار و ۶۸۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کالا ۳۸۳ تومان و میانگین قیمت خرید آن ۳۸۶ تومان رقم خورد.

منبع (+)