در این نامه ها آمده است:

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای مهندس نعمت زاده
با درود و احترام
جنابعالی به عنوان مبتکر ایجاد و برگزاری نمایشگاه بین المللی “ایران پلاست” و به عنوان متولی فعلی حمایت از صنعت و تجارت در کشور، بیش از هر شخص دیگری محق هستید که در خصوص دهمین دوره این نمایشگاه مطلع و به منظور تامین منافع جمعی صنعتگران این حوزه حساس و همراه باشید.
متاسفانه هم اکنون پس از نزدیک به سه ماه از پیگیری های مستمرنمایندگان تشکل های صنفی و صنعتی پلاستیک کشور و عدم توجه مجریان برگزاری نمایشگاه به ادله ی ارایه شده از سوی تشکل ها مبنی بر تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه (که با توجه به عدم برنامه ریزی و انتشار تقویم نمایشگاهی کشور برای نیمه دوم سال ۱۳۹۵ کاملا ممکن و میسر است) برآیند نظرات جمعی بر عدم مشارکت در نمایشگاه در فروردین ماه قرار گرفته است.
از دیگر سو برگزاری نمایشگاهی بدون حضور تشکل ها، رسانه ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی قدر و معظم (که نزدیک به ۲۵۰ تن از آنها به شرح پیوست، رسما عدم مشارکت خود در نمایشگاه را اعلام کرده اند)، حیثیت و اعتبار بین المللی نمایشگاه ایران پلاست را زیر سوال برده و برای دوره های آتی از آن چهره ای ضعیف و به دور از اندازه ها و پتانسیل های واقعی آن در سطح منظقه خواهد ساخت.
خواهشمند است در این خصوص ضمن بررسی مستندات موجود و به منظور احقاق حقوق دست درکاران صنعت پلیمر کشور از هر گونه دستور و اقدامات موثر بعدی دریغ نفرمایید.

با احترام
تبسم علیزادمنیر
مدیرمسوول ماهنامه بسپار

معاونت محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
جناب آقای مهندس شعری مقدم
با درود و احترام
بدینوسیله و همراستا با منافع جمعی صنعت پلیمر کشور که در بیانیه شماره دو نمایندگان تشکل های صنفی و صنعتی پلاستیک تبلور یافته است، این ماهنامه تخصصی نیز عدم مشارکت خود را در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست اعلام می کند.
عدم مشارکت این مجله، هر چند دغدغه ای برای مجریان برگزاری نمایشگاه در خصوص متراژهای قابل واگذاری ایجاد نخواهد کرد، اما قطعا یکی از پرمخاطب ترین رسانه های تخصصی صنعت پلیمر را در برابر این رویداد نمایشگاهی به رسانه ای خاموش تبدیل خواهد کرد. صد افسوس که می باید منافع نمایشگاهی در هر کشوری نخست بر توسعه ی بازارهای هدف فعالان صنعتی همان کشور منطبق باشد و نه مثل امروز در تقابل با آن.
جنابعالی را فردی دلسوز برای صنایع تبدیلی و تکمیلی می دانستیم و انتظار همه ی ما این بود که با جدیت و صرف انرژی و علاقمندی، کار ممکن و محتمل تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه از فروردین ماه به هر زمان مناسب دیگر را در راستای خواست و اراده جمعی صنعتگران این حوزه، به انجام رسانید که متاسفانه تا امروز چنین نشده است.
برگزاری نمایشگاهی ضعیف بدون حضور تشکل ها، رسانه ها و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی قدر و معظم (که نزدیک به ۲۵۰ تن از آنها به شرح پیوست، رسما عدم مشارکت خود در نمایشگاه را اعلام کرده اند)، حیثیت و اعتبار بین المللی نمایشگاه ایران پلاست را به سخره گرفتن است.
امید است نام ایران پلاست در سایه ی تصمیم سازی های بجا و خردمندانه جنابعالی در سطح منطقه پرآوازه شود.

با احترام
تبسم علیزادمنیر
مدیرمسوول ماهنامه بسپار

 

منبع: بخش خبری مجله بسپار