پترون- سرکار خانم مهندس فرشته جراحی متولد تهران دارای لیسانس فیزیک گرایش حالت جامد از دانشگاه الزهرا و فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری از دانشگاه علم و صنعت ، معاون مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از سال ۱۳۹۲ تا اکنون و …با اهداف و برنامه¬ها:
الف) اقتصادی:
•تلاش برای تحقق سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور با عنایت به رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری.
•تلاش مداوم برای ارائه برنامه¬های سازنده جهت آبادانی و توسعه کشور با استفاده از تکنولوژی¬های روز دنیا به منظور رسیدن به عنوان برترین کشور اقتصادی منطقه.
•حمایت از صنایع داخلی به منظور اجرای ایده¬های تولیدکنندگان ثروت و تشویق کشور از لیاقت، ابتکار و ثروت¬آفرینی آنها.
•¬ایجاد بستر و زمینه مناسب برای جذب سرمایه¬های داخلی وخارجی به منظور ایجاد کار و اشتغال و بکارگیری نیروهای جوان در این زمینه.
•تلاش برای فراهم آوردن زمینه احساس امنیت در سرمایه¬گذاران محترم و حمایت از صاحبان صنایع و رفع قوانین محدود کننده و کاستن بروکراسی دست و پاگیر برای ایجاد زمینه¬های مناسب سرمایه-گذاری هر چه بیشتر با ایجاد تعامل بین مدیران بنگاه¬های اقتصادی و کارخانجات.
•تلاش در راستای برقراری یک دموکراسی پارلمانی قوی با درهای باز، کنجکاو، اهل مدارا و هشیار  ب) دانشگاه و نخبگان علمی:
•کمک به کسب اعتبار بین¬المللی دانشگاه¬ها و سایر موسسات آموزشی، با ارتقاء سطح فرهنگی و علمی آن و ایجاد زمینه تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاه¬های معتبر
•تشکیل کانونهای مشورتی فارغ¬التحصیلان دانشگا¬ه¬ها، نخبگان شهری و نماینده مجلس در زمینه¬های مختلف شهری
•بستر سازی برای رشد پارک¬های علم و فن¬آوری، مراکز تحقیقاتی، مجلات و کتب با ارزش
•بهبود کمی و کیفی امکانات دانشجوئی از قبیل خوابگاه، سلف سرویس و …

ج) جوانان و ورزش:
•تدوین قوانین و مقررات لازم برای حمایت از ورود بخش خصوصی به مقوله ورزش
•کمک به ارتقاء باور مردم و مسئولین در جهت نگاه به ورزش به عنوان یک فعالیت دارای پیامدهای اجتماعی مثبت
•تشویق مردم و خیرین و سرمایه¬گذاران به پیش¬بینی اماکن ورزشی در کنار اماکن مذهبی، فرهنگی و صنعتی.
•اهتمام ویژه به ورزش بانوان و تامین زیرساخت¬های لازم
•حمایت از ورزش¬کاران و قهرمانان بانو، جوان و پیشکسوت

د) بانوان:
•توجه به نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکار زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در توسعه همه جانبه بویژه در جامعه اسلامی با استناد به تعالیم ارزشمند و مقدس اسلامی
•رفع تبعیض و ایجاد فرصت¬های برابر در استخدام، پرداخت دستمزدها، آموزش¬های حرفه‌ای و ارتقاء شغلی زنان
•بکارگیری زنان در مشاغل سرپرستی و مدیریتی متناسب با توانمندی¬های آنان
• تلاش در جهت استقلال مالی بانوان
•توسعه ویژه اماکن ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی ویژه بانوان
• تلاش در جهت توانمندسازی دختران و بانوان با تأکید بر ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت آنان از طریق : گسترش آموزش¬های فنی و حرفه¬ای، ‌ترویجی، ایجاد کارگاه¬های کوچک تولیدی و مشاغل مولد

هـ) فرهنگی، اجتماعی:
•تلاش در جهت بستر سازی قانونی برای رفاه اجتماعی بوسیله وضع قوانین حمایتی مربوط به کار، بیمه، بازنشستگی و درمان و ارتقاء سطح معیشتی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه.
• تأکید بر قانونمندی و قانونگرایی در میان همه اقشار مختلف جامعه.
• تلاش برای بستر سازی درخصوص ارتقاء سطح سلامت جامعه از طرق: بهبود خدمات بهداشت عمومی، توسعه درمان عمومی و تقویت نهادهای اجتماعی.
•عنایت به گسترش فرهنگ دینی و نهادینه شدن فضایل اخلاقی در جامعه و پیگیری مبادلات فرهنگی با سایر کشورها با رویکرد حفظ هویت ملی واسلامی.
•تلاش برای ایجاد انضباط هر چه بیشتر اداری و فراهم آوردن زمینه¬های انجام امور مردم در ادارات و سازمان¬ها در حداقل زمان.
•تأکید بر توسعه و گسترشNGO های بانوان با کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
•توجه به اصل مهم شایسته سالاری و پرهیز از تبارگرایی و توجه به اصل ثبات مدیریت کارآمد و ایجاد هماهنگی منطقی بین مدیران دستگاه¬های اجرایی همکار برای تحقق اصل تعامل و همکاری بین بخشی.
•تأکید بر اصلاح مقررات استخدامی و حذف قوانین هم عرض، مقررات خنثی، ناکارامد و تضییع¬کننده حقوق شاغلین (کارگران و کارمندان)

 

photo_2016-02-22_17-39-53