آیت الله علم الهدی اظهار داشت؛

به گزارش سایت اتحادیه ، پس از تشکیل کمیسیون صادراتی در شهریورماه سال ۱۳۹۴ و تصویب کارگروه ویژه اربعین به منظور صادرات محصولات متناسب با ایام اربعین دومین جلسه کارگروه ویژه اربعین در محل اتحادیه برگزار گردید.

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.