پترون- دکتر حمید گرمابی متولد ۱۳۴۰ در نیشابور / دستگیری در۱۷ سالگی بجرم توزیع اطلاعیه‌های امام‌خمینی / فعالیت سیاسی همراه با جریانهای مذهبی دانشجویی / فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف / اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر / اخذ دکتری مهندسی شیمی با درجۀ عالی از دانشگاه “مک گیل” کشور کانادا / انتشار بیش از ۱۵۰ مقالۀ علمی ISI در مجلات بین‌المللی و یا به صورت ارائۀ کنفرانس در کشورهای مختلف اروپایی ، آمریکایی و آسیایی / ثبت ۵ اختراع در داخل کشور / رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر / عضو کمیتۀ فناوری نانو وزارت علوم تحقیقات و فناوری / مشاور مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی و راه‌آهن کشور / مسئولیتهای متعدد در مراکز  تحقیقاتی ، تولیدی و علمی کشور / کاندیدای مستقل دهمین دورۀ انتخابات مجلس با رویکرد اصلاحات از نیشابور می باشد.

0d77cec4c59360502321513f08fef565