پترون- به گزارش خبرنگار پترون ساعت ۱۰ صبح امروز در دفتر معاونت پژوهشهای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با دیدگاه استفاده از ابزار های نوین در بازار سرمایه در صنایع مختلف و به خصوص ضرورت استفاده از این ابزار ها در دوران پسا تحریم و بهره مندی فعالان اقتصادی در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و بازاریابی و کنترل میزان ریسک پذیری هدفمند و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که از مزایای بورس کالا به حساب می آید و تامین مالی و پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها و تقویت بازارهای مالی به عنوان نخستین ثمرات استفاده از این نهاد در راستای هدف گروه پژوهشی حقوق خصوصی و اقتصاد معاونت پژوهش های حقوقی مرکز در خصوص تسهیل و زمینه سازی برای اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نشستی با عنوان “فروش محصولات خاص دولتی( پتروشیمی) در بوس کالا برگزار می نماید.

هدف کلی این نشست شناخت مسائل، خلاء ها، بایسته ها، الزامات و ابعاد حقوقی و قانونی فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بررسی موانع آن می باشد.