به گزارش خبرنگار پترون چند نمونه از کتب کاربردی در صنعت و اقتصاد از تالیفات دکتر روح الله ایزدخواه معرفی می گردد.

۱-کتاب “از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی”

این کتاب در زمانی که استراتژی صنعتی در دولت دوم آقای خاتمی درحال تدوین بود، به نقد و بررسی علمی این طرح پرداخت و باعث شد آقای اسحاق جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن، موضع انتقادی نویسندگان کتاب را بپذیرد و اعلام نماید که استراتژی صنعتی تغییراتی خواهد کرد. براین اساس آقای روح الله ایزدخواه (تدوینگر کتاب) به عنوان مشاور در معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن حضور یافت.

۲- کتاب “سیاست فناوری و تشویق بازار”

در این کتاب، نظریات نسبتاً جدید تکاملی ها درباره سیاست گذاری فناوری و نوآوری جمع آوری شد و به عنوان یکی از اولین کتاب های داخلی درباره سیاست فناوری منتشر گردید. هم اکنون این کتاب به عنوان مرجع درسی در دوره دکترا در رشته مدیریت فناوری در برخی دانشگاه های تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- کتاب “اقتصاد مقاومتی، قیام علیه سوداگری” (در دست چاپ)

در این کتاب مجموعه گفتارها و نوشتارهای دکتر روح الله ایزدخواه بالغ بر ۳۰ مورد، جمع آوری و به صورت منظم دسته بندی و تدوین شده است. از جمله مباحث این کتاب می توان به تفکر تولید ملی، ورود حزب الهی ها به اقتصاد، پدیده دلالی، توسعه منطقه ای، توسعه صنعتی، … اشاره کرد.