پترون- صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله جیهان در ماه ژانویه ٢٠١٦ در مقایسه با ماه پیش از آن ٢٠ هزار بشکه افزایش یافت و به ٦٠٠ هزار بشکه در روز رسید.

در حالی که بازار نفت هم اکنون با مازاد بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز روبروست صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله جیهان در ماه ژانویه ٢٠١٦ به بیش از ٦٠٠ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ماه پیش از آن ٢٠ هزار بشکه افزایش نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی  اقلیم کردستان عراق، مجموع صادرات نفت خام این منطقه در ماه ژانویه به ١٩ میلیون و ٢ هزار بشکه معادل ٦٠٤ هزار بشکه در روز رسید در حالی که این رقم در ماه دسامبر سال ٢٠١٥ حدود ٥٩٥ هزار بشکه در روز قرار داشت.

از سوی دیگر، مطابق گزارش اخیر وزارت نفت عراق صادرات نفت از بنادر جنوبی این کشور در ماه ژانویه به میانگین سه میلیون و ٢٨٠ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، این گزارش نشان می دهد که مجموع صادرات نفت خام عراق (شمال و جنوب) به سطح سه میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است و انتظار می رود با تداوم این روند، بزودی به سطح ٤ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

منبع (+)