پترون- رئیس شورای رقابت اظهار کرد: در جلسه روز گذشته شورای رقابت تصمیم گرفته شد که برای شفافیت و رقابتی شدن بازار و جلوگیری از انحصار با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نشود.

رضا شیوا اظهار کرد: روز گذشته بیست و ششم بهمن ماه، دومین جلسه‌ شورای رقابت با موضوع خروج کالای پتروشیمی از بورس کالا برگزار شد. در جلسه دیروز، از نمایندگان اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، بورس کالا، دفتر مرکز کلی رقابت، و دفتر توسعه صنایع پتروشیمی دعوت شده بود تا موضوع خروج کالاهای پتروشیمی از بورس کالا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در این جلسه اتحادیه سراسری تعاونی‌ها اعتقاد داشتند باید کالای پتروشیمی از بورس کالا خارج نشود و انجمن صنفی کارفرمایان(تولید کنندگان)، معتقد بودند که باید کالای پتروشیمی از بورس کالا خارج شود. همچنین نمایندگان بورس کالا به سوالاتی در زمینه وجود مشکلات مختلف در صورت تداوم حضور کالای پتروشیمی در بورس کالا، پاسخ دادند.

شیوا ادامه داد: در جلسه ی دیروز بعد از حدود سه ساعت بحث و سوال و جواب، شورای رقابت به این جمع بندی رسید که با توجه به بررسی موافقان و مخالفان، در این برهه از زمان با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نکند.

او ادامه داد: شورای رقابت پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه سراسری تعاونی‌ها، بورس کالا، انجمن صنفی کارفرمایان، در مرکز ملی رقابت تشکیل شود که این کارگروه به مدت سه ماه موضوع را بررسی کرده و مشکلاتی که احیانا بورس کالا می‌تواند داشته باشد را بسنجد و در نهایت گزارش کاملی به شورا ارائه دهد تا شورای رقابت مجددا این موضوع را بررسی کند.

رئیس شورای رقابت بیان کرد: تاکیدمان این است که برای شفافیت و رقابتی شدن بازار و جلوگیری از انحصار با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا موافقت نشود.

منبع (+)