پترون-معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران باید به جایگاه واقعی خود در زنجیره اقتصاد جهانی دست یابد و اقتصادش به نحوی به اقتصاد جهانی گره خورد که قطع ارتباط با ایران برای کشورهای دیگر ناممکن و هزینه‌بر باشد.

اسحاق جهانگیری، دیروز (دوشنبه، ٢۶ بهمن ماه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که درباره پروژه های پیشنهادی برنامه ملی پیش برد برونگرایی اقتصاد برگزار شد، گفت: در پیش برد برونگرایی اقتصاد که یکی از مولفه‌های آن توسعه صادرات است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاهها حمایت خواهد کرد و هیچ نهاد یا فردی نمی‌تواند مانع از اجرای برنامه‌های مصوب شود و همه باید خود را با تصمیمهای ستاد هماهنگ کنند، زیرا مسئولیت اصلی فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این ستاد است.

وی به ضرورت تدوین راهبردهای مشخص در خصوص سطح و نحوه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف دنیا از سوی دستگاههای ذیربط را اشاره کرد و از دستگاههای دولتی خواست تا شرائط را برای شکل گیری شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی قدرتمند در داخل به منظور حضور در عرصه تجارت بین‌المللی را فراهم آورند.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به جایگاه واقعی خود در زنجیره اقتصاد جهانی دست یابد و اقتصادش به نحوی به اقتصاد جهانی گره خورد که قطع ارتباط با ایران برای کشورهای دیگر ناممکن و هزینه‌بر باشد.

در این جلسه که وزیران نفت، راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری، معاون اجرایی، معاون امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند، گزارشی از تدوین چند طرح در حوزه های مختلف بانکی و سرمایه‌ای، صنعتی، زیربنایی با هدف برونگرا کردن اقتصاد ارائه و پیرامون نحوه بهتر اجرایی شدن برنامه ها بحث و تبادل نظر انجام شد.

منبع (+)