پترون- مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید در مراسم عرضه اولیه اوراق کنسانتره سنگ آهن گل گهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: طراحی و نوع آوری در ابزارهای مالی از برنامه های اصلی شرکت تامین سرمایه امید است که این شرکت در راستای انتشار اوراق سلف موازی از طریق بورس کالای ایران سعی کرده، بازار بدهی کشور را از این رویداد مهم بی بهره نگذارد.

حبیب رضا حدادی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از انتشار اوراق سلف موازی کنسانتره سنگ آهن افزود: اوراق سلف مورد نظر که امروز انتشار یافت با استقبال بالای سرمایه گذاران در کسری از ثانیه به فروش رسید. این اتفاق باعث خرسندی است که تعداد زیادی از سهامداران و سرمایه گذارن به مجموعه بازار سرمایه و کلیه دست اندرکاران و ارکان این بازار اطمینان می کنند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید با بیان اینکه شرکت سنگ آهن گل گهر با انتشار این اوراق در راستای اجرای سیاست خروج غیر تورمی از رکود، نقش مهمی ایفا کرده است، گفت: همچنین بورس کالا نیز تاکنون در بحث اوراق سلف موازی و تامین مالی بسیاری از شرکت ها کمک زیادی کرده است و خوشحال هستیم یک بار دیگر از فرصت به وجود آمده در بازار سرمایه در راستای اهداف اقتصادی دولت استفاده کرده ایم.
وی با بیان اینکه سود در سررسید اوراق سلف کنسانتره سنگ آهن بین ۲۵ تا ۲۸ درصد است، تصریح کرد: حداکثر عرضه این اوراق بر اساس تناژ ۷۵۰ هزار تن کنستانتره سنگ آهن بود و اندازه هر قرارداد یک تن و قیمت هر قرارداد نیز ۱۴۹ هزار ۵۰۰ تومان به ثبت رسید.
حدادی در پایان گفت: ورود سرمایه گذار خرد به این بخش و انتشار این اوراق برای عموم باعث می شود که ما از منابع هر چند کم برای طرح های توسعه ای شرکت ها و واحدهای تولیدی کمک بگیریم و به این ترتیب با استفاده از این بازار مالی در راستای تخصیص بهینه منابع قدم برداریم.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سپه:
تامین مالی سنگ آهنی ها از بورس کالا به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید
تامین مالی سنگ آهنی ها طی سال گذشته و امسال از طریق انتشار اوراق سلف برای شرکت گل گهر و چادرملو در بورس کالا به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سپه امروز در مراسم عرضه اولیه اوراق سلف موازی کنسانتره سنگ آهن شرکت گل گهر گفت: با احتساب عرضه اولیه امروز، طی دو بار تامین مالی برای شرکت گل گهر و یک بار برای شرکت چادرملو حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تامین مالی برای این صنعت صورت گرفته است.
مهرداد نعمتی افزود: این روش تامین مالی از طریق بورس کالا، زمینه تامین سرمایه در گردش تولید را فراهم می کند و به نظر می رسد رفته رفته با آشنایی سایر شرکت ها در صنایع مختلف با مزیت های تامین مالی از طریق اوراق سلف موازی، شاهد توسعه این روش تامین مالی خواهیم بود.
منبع (+)