پترون-  قیمت لوله های پلی اتیلنی در تاریخ ۴ فوریه در منطقه جی سی سی، خاورمیانه و هندوستان روندی ثابت داشتند.

در این تاریخ قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی (PE100) در منطقه جی سی سی در محدوده ۱۱۸۰ تا ۱۲۱۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه ۱۱۹۰ تا ۱۲۰۰ و در هندوستان نیز ۱۲۰۰ تا ۱۲۲۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید  (Natural (PE80 نیز در این تاریخ در منطقه جی سی سی ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۰، در خاورمیانه ۱۱۲۰ تا ۱۱۴۰ و در هندوستان هم ۱۱۵۵ تا ۱۱۹۰ دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته است.

همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید مشکی (PE80) در تاریخ ۴ فوریه در منطقه جی سی سی ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته گذشته ثابت بوده است. قیمت این کالا در منطقه خاورمیانه نیز ۱۱۷۰ تا ۱۱۹۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است، در هندوستان نیز قیمت این کالا ۱۱۹۰ تا ۱۲۱۰ دلار درهر تن سی اف آر بوده است.

قیمت پلی اتیلن سنگین پایپ گرید PE100) Natural) هم در تاریخ یاد شده در منطقه جی سی سی ۱۱۳۰ تا ۱۱۶۰ دلار در هر تن سی اف آر و در منطقه خاورمیانه نیز ۱۱۳۰ تا ۱۱۵۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است. قیمت این کالا در هندوستان نیز به رقم ۱۱۶۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن سی اف آر رسیده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.

منبع (+)