پترون- طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ان پی سی اینترنشال، سهراب قربان بعنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر منصوب شد.

616583599487539