پترون-

شرکت تولید کننده فرآورده های نفتی از افراد واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می‏نماید:

عنوان شغل

مهارت ها

تحصیلات

سابقه کار مرتبط

مدیر تحقیق و توسعه محصول (R&D)

تسلط بر زبان انگلیسی و استانداردهای فنی و کامپیوتر

فوق لیسانس مهندسی شیمی

۵ سال سابقه کار در واحد R&D  (حوزه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی)

کارشناس تحقیق و توسعه محصول (R&D)

تسلط بر زبان انگلیسی و استانداردهای فنی و کامپیوتر

حداقل لیسانس شیمی

۳ سال سابقه کار در واحد R&D  (حوزه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی)

لطفا افراد واجد شرایط سوابق کاری و تحصیلی خود را به شماره فکس ۲۶۲۰۳۵۱۸ و یا آدرس ایمیل

mtavacancy3@gmail.com

منبع (+)