پترون- وزیر نفت در حکمی جداگانه از مدیریت بیش از دو سال عباس شعری مقدم در مسند معاون وزیر در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدردانی و تشکر کرد.

بیژن زنگنه در حکمی جداگانه از مدیریت بیش از دو سال عباس شعری مقدم در مسند معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قدردانی و تشکر کرد.

در این حکم آمده است: «با سلام ـ جنابعالی با اصرار و پافشاری اینجانب برای مدتی محدود مسئولیت سنگین شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در شرایطی پذیرفتید که سنگین ترین تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران جریان داشت.

اکنون که پس از ٢,۵ سال مدیریت در این شرکت با کارنامه ای درخشان، این مسئولیت را واگذار می کنید بدینوسیله ضمن موافقت با استعفای جنابعالی وظیفه خود می دانم که از زحمات و خدمات ارزشمند جنابعالی صمیمانه قدردانی و تشکر کرده و برایتان از خداوند قادر متعال سلامت و توفیقات بیشتر مسئلت نمایم.

بی شک این صنعت پیشتاز در اقتصاد ملی، همواره از نظرات و حمایتهای آن جناب به عنوان یکی از پیشکسوتان این صنعت برخوردار خواهد شد.»

منبع (+)