پترون-  هیات مدیره بورس کالا روز گذشته به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۴ ،عضویت مهدی قدمی به نمایندگی از گروه مالی ملت در ترکیب ۷ عضوی هیات مدیره این شرکت را تصویب کرد.

پیش از این گروه مالی ملت ، فتحعلی خوشبین را به عنوان نماینده خود در میان اعضای حقوقی هیات مدیره بورس کالا نشانده بود.

قدمی که هم اکنون نیز مدیر عامل گروه مالی ملت است پیش از این مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال تا قبل از واگذاری پر سر و صدای این شرکت به بخش خصوصی بوده است.

نحوه عرضه محصولات آلومینویم المهدی بطور مچینگ و نیز نوع عرضه و تحویل محصول در بازار آزاد تا پیش از واگذاری سهام کنترلی این مجتمع عظیم صنعتی به بخش خصوصی و پس از آن عدم ایفای تعهدات عرضه کننده در بورس کالا همواره محل مناقشه منتقدان با خصوصی سازی بوده است.

 شکایت برخی نمایندگان شاخص مجلس از فرایند قیمت گذاری و واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی خصوصی سازی به رهبری احمد توکلی ، اقتصاددان قرار است پنجشنبه این هفته به رای هیات داوری واگذاری ها گذاشته شود.

گفتنی است ، در ترکیب هیات مدیره کنونی بورس کالا محمود اکبری مزرعچه به نمایندگی از فولاد مبارکه اصفهان،محمد رضا سروش به نمایندگی از گروه بهمن،منصور یزدی زاده به نمایندگی از ذوب آهن اصفهان،حسین خزلی به نمایندگی از کارگزای بانک کشاورزی ،مهدی قدمی به نمایندگی از گروه مالی ملت،شعبانعلی داورپناوه به نمایندگی از سرمایه گذاری خوارزمی و وحید باقری خیر آبادی به نمایندگی از سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بطور غیر موظف حضور دارند.

منبع (+)