پترون- مدير کل امور مالياتي استان مرکزي تصريح کرد:شفاف سازي مبادلات اقتصادي، گامي به سوي عدالت مالياتي است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سالار فرد، مديرکل امور مالياتي استان مرکزي در جمع روساي اتاق اصناف شهرستان هاي استان گفت: در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم لازمه استفاده از هرنوع معافيت مالياتي ارائه اظهارنامه مالياتي است و يکي از تغييرات در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل است که طبق قانون جديد کليه مشاغل تنها تا پايان خردادماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام نمايند.
وي افزود: نصب صندوق هاي مکانيزه فروشگاهي براي تمامي اصناف و مشاغلي که سازمان امور مالياتي تاکنون اعلام کرد؛ و پس از اين نيز اعلام مي نمايد الزامي است .
سالارفرد اظهار داشت: به جهت تشويق موديان مالياتي، تمامي مشاغل مشمول چنانچه در همان سالي که سازمان امورمالياتي آنها را مشمول نصب صندوق اعلام مي نمايد، نسبت به نصب صندوق و يا نرم افزار فروش مورد تاييد سازمان مالياتي اقدام نمايند، هزينه نصب، خريد و راه اندازي تجهيزات فوق اعم از سخت افزار و نرم افزار صندوق فروش و يا نرم افزار فروشگاهي استفاده شده، از درآمد مشمول ماليات همان سال قابل کسر است و در صورت عدم انجام وظايف علاوه بر عدم امکان استفاده از مشوق هاي قانوني مرتکب جرم مالياتي نيز شده اند.
وي در ادامه بيان داشت: از آنجايي که بيشترين مشکل موديان مالياتي در بخش اشخاص حقيقي و مشاغل، عدم آشنايي با قوانين مالياتي است ، به همين منظور کلاس هاي آموزشي، براي اين دسته از موديان برگزار خواهد شد تا با آشنايي بيشتر موديان از مشکلات آنها نيز کاهش يابد.
سالارفرد از موديان مالياتي خواست ساليانه يکبار و در ابتداي سال، ليست حقوق کارکنان خود را از طريق سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به اداره کل امور مالياتي اعلام و در ماه هاي بعد فقط تغييرات در ميزان پرداختي و تعداد کارکنان را از همين طريق اعلام نمايند تا مشمول جرايم مربوطه نگردند.
در اين جلسه روساي اتاق اصناف شهرستان ها نيز با اشاره به اينکه پرداخت ماليات را وظيفه شرعي و قانوني خود مي دانند، از آمادگي خود براي همکاري بيشتر با ادارات امور مالياتي شهرستانهاي خود خبر دادند.
زند، رئيس اتاق اصناف نيز از اعلام آمادگي و همکاري همه جانبه اتاق اصناف استان با اداره کل امور مالياتي جهت نصب صندوق هاي فروشگاهي اصناف استان و پيگيري برگزاري کلاس هاي آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي خبر داد.

منبع (+)