پترون –  مطابق آمار سایت جهانی و معتبر الکسا (+) بعد از ماهها رقابت بین بازدیدکنندگان سایت خبری پپنا متعلق به افشین علیزاد منیر و سایت اینپیا متعلق به انجمن ملی پلاستیک ایران امروز شاهد آن بودیم که  در رقابت تصتحب عنوان پر بازدید ترین سایت خبری صنعت پلاستیک سایت پپنا در این رقابت پیروز گشته و عنوان برترین و پر بازدید ترین سایت خبری ایران در صنعت پلاستیک را  تا بدین لحظه به خود تعلق داده است .

تعویض قالب ، رویکرد خبری جدید از عمده دلایل رشد اخیر سایت پپنا بوده و اما شاید مهمترین دلیل افت های اخیر سایت اینپیا را به توان به جدا شدن شعیب حسنی (دبیر انجمن ملی پلاستیک) از تیم اجرایی انجمن دانست .

در هر حال مدیریت پترون به عنوان جدیدترین رسانه خانواده صنعت پلاستیک برای مدیریت هر دو سایت آرزوی موفقیت می نماید.

در زیر می توان تصویر آمار سایت الکسای سایت های پپنا و اینپیا را مشاهده نمود.

 

 

ppna rank (2) inpia rank (2)