پترون – مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تداوم روند رو به رشد تولید محصولات پتروشیمی کشور در دی ماه امسال اشاره کرد و گفت: کل تولید مجتمع های پتروشیمی به بیش از ٣٨ میلیون تن رسید.

 علی محمد بساق زاده با اشاره به این که این رقم حدود ۴ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می دهد، افزود: امیدواریم تا پایان سال به برنامه ریزیهای انجام شده در زمینه تولید با توجه به افزایش حجم خوراک دریافتی دست یابیم.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که افزون بر تامین نیاز داخل، عملکرد بسیار خوبی در بخش صادرات نیز داشته ایم، ادامه داد: صادرات محصولات متنوع پتروشیمی ایران به کشورهای خارجی افزایشی ٢۶ درصدی را نشان می دهد.

بساق زاده با اشاره به این که بازشدن سوئیفت و نیز رفع کامل تحریمها فرصت خوبی را برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان به وجود می آورد، گفت: کاهش هزینه عملیات نقل و انتقال پول و نیز کاهش هزینه های حمل و نقل می تواند روند صادرات را رونق بخشد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش با بیان این که برآورد می شود سال آینده ٨ تا ١٢ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزایش یابد، گفت: از این میزان ٧ درصد از طریق استفاده از ظرفیت واحدهای موجود تامین می شود و مابقی مربوط به واحدهای جدید در حال ساخت است.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بساق زاده ادامه داد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته تولید محصولات پتروشیمی در مجتمع های کشور تا پایان امسال به ٨١ درصد ظرفیت اسمی خود می رسد که در صورت تحقق این امر نسبت به پارسال ٩ درصد افزایش تولید خواهیم داشت.

وی با اشاره به این که افزون بر مجتمع هایی که در حال تولید هستند، امسال چند مجتمع دیگر وارد مدار تولید می شوند و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: امید است با مشارکت بیشتر بانکهای داخلی و نیز جذب سرمایه گذاران خارجی بتوان تامین مالی طرحها را شتاب بخشید تا هر چه زودتر این طرحها به بهره برداری برسند.

بساق زاده با بیان این که امروز پارس جنوبی و ماهشهر به عنوان دو قطب مهم تولید محصولات پتروشیمی در حال فعالیت هستند و طرحهای توسعه ای پتروشیمی در بسیاری از استانهای کشور در حال تکمیل و راه اندازی است، گفت: با تولیدی شدن این مجتمع ها زنجیره تولید بسیاری از محصولات پتروشیمی در داخل کشور تکمیل خواهد شد.

منبع (+)