خط تولید نیمه صنعتی چسب‌های ضد درد ساخت محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی امروز با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شد.

این چسب‌های ضد درد حاوی داروهای کتوپروفن، دیکلوفناک، فنتالین و بوپرنورفین می‌شود که برای التهاب‌های مفاصل و دردهای شدید سرطانی به کار می‌رود. زمان مصرف این پچ‌ها از ۲۴ ساعت تا ۳.۵ روز است.

چسب‌های کتوپروفن و دیکلوفناک برای کاهش دردهای مفاصل به کار می‌رود و بر روی مفاصل چسبانده می‌شود.

چسب‌های فنتالین و بوپرنورفین نیز برای کاهش دردهای شدید و به عنوان ماده مخدر به کار می‌رود و بر روی هر نقطه‌ای از بدن قابل نصب است.

به گزارش ایسنا پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دارای چهار پژوهشکده (علوم پلیمر، فرایند پلیمرها، پتروشیمی و مهندسی)، ۳ معاونت (پژوهشی، فناوری، توسعه مدیریت و منابع)، ۱۴ گروه پژوهشی و ۲ قطب علمی است.

همچنین کانون کاتالیست‌های پلیمری ایران در این پژوهشگاه مستقر است.

منبع(+)