هم‌زمان با تحرک بی سروصدای وزارت صنعت برای خروج نیمی از معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا ، اتحادیه سراسری تعاونی های پایین دست پتروشیمی در نامه ای به رییس مجلس مراتب اعتراض خود نسبت به اقدام غیر کارشناسی نعمت زاده اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، هم‌زمان با تحرک بی سروصدای وزارت صنعت برای خروج نیمی از معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا ، اتحادیه سراسری تعاونی های پایین دست پتروشیمی در نامه ای به رییس مجلس مراتب اعتراض خود نسبت به اقدام غیر کارشناسی نعمت زاده اعلام کرد.

اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پایین دست پتروشیمی – که سطح وسیعی از اشتغال را کشور دراین حوزه را به خود اختصاص داده اند- در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ادعای نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بر سر خروج نیمی از معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا را غیر کارشناسی و نسبت به تداوم اصرار وی ابراز نگرانی کرده اند.

در این نامه که به امضای مسعود میرزایی برزی مدیر عامل این اتحادیه رسیده ، آمده است؛ « احتراماً، پیرو مطرح شدن مبحث عرضه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در صحن مجلس شورای اسلامی و از آنجا که طی نامه نگاریهای مختلف این اتحادیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت تا بدین لحظه این وزارتخانه هیچ گونه طرح جایگزینی پیرامون این موضوع اعلام ننموده است.»

 

941101001-لاریجانی

 

برای دیدن اصل نامه از اینجا وارد شوید.

اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پایین دست پتروشیمی با اعلام مخالفت مجدد این اتحادیه با موضوع خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا به همراه نامه خود، جوابیه این اتحادیه به ادعاهای دهگانه وزیر صنعت معدن تجارت را پیوست کرده است.

پاسخ به این ادعا ها به شرح زیر منتشر شده است:

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن تصویر بهتر نامه از پیوند های زیر وارد شوید.

نامه شماره یک

نامه شماره دو

نامه شماره سه

نامه شماره چهار

نامه شماره پنج

نامه شماره شش