استخدام مهندس عمران در یک شرکت پتروشیمی در خوزستان

یک شرکت پتروشیمی از افراد با شرایط زیر استخدام می نماید:

استخدام مهندس عمران

سمت

سابقه کار

تحصیلات

محل پروژه

مدیر اجرایی سایت

حداقل ۱۵ سال

سابقه کاری مفید در زمینه مدیریت اجرایی سایت های پتروشیمی

مهندسی عمران

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

واجدین شرایط فوق سوابق کاری خود را ایمیل های زیر ارسال کنند.

adminstrationdept@salmanpetro.com

salmanpetro.babaei@gmail.com

تاریخ انقضاء: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴