پترون- معاملات فرابورس ایران در دهمین ماه از سال جاری در حالی به پایان رسید که شاخص کل فرابورس با تجربه افزایش ۴۴.۳ واحدی از ۶۷۴.۷ واحد در ۳۰ آذرماه به ۷۱۹ واحد در پایان دی‌ماه افزایش یافت.

معاملات فرابورس ایران در دهمین ماه از سال جاری در حالی به پایان رسید که شاخص کل فرابورس با تجربه افزایش ۴۴.۳ واحدی از ۶۷۴.۷ واحد در ۳۰ آذرماه به ۷۱۹ واحد در پایان دی‌ماه افزایش یافت و بهترین عملکرد خود را به میزان ۶.۶ درصد رشد، از مرداد ماه تاکنون به ثبت رساند.

ماه گذشته در میان بازارهای فرابورس ایران بهترین عملکرد را در افزایش ارزش معاملات، بازار دوم به خود اختصاص داد به طوری که با ارزش دادوستدی بالغ بر ۸ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال، رشد ۱۴۸ درصدی را نسبت به دی ماه سال ۹۳ تجربه کرد.

همسو با رشد شاخص کل، شاهد رشد ۵ درصدی ارزش بازار نیز بودیم به طوری که در آخرین روز معاملاتی فرابورس در دی ماه، ارزش بازار بالغ بر ۸۱۳ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال شد.

در همین حال بررسی متغیرهای حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران در دی ماه ۹۴ حاکی از آن است که حجم دادوستد اوراق بهادار در بازارهای پنج‌گانه فرابورس رشد ۷۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده ضمن اینکه ارزش مبادلات نیز با افزایش ۳۷ درصدی روبه‌رو شده است.

ماه گذشته در میان بازارهای فرابورس ایران بهترین عملکرد را در افزایش ارزش معاملات، بازار دوم به خود اختصاص داد به طوری که با ارزش دادوستدی بالغ بر ۸ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال، رشد ۱۴۸ درصدی را نسبت به دی ماه سال ۹۳ تجربه کرد. بازار ابزارهای نوین مالی نیز با افزایش ۳۳ درصدی ارزش مبادلات اوراق بهادار در مقایسه با دی ماه سال گذشته در جایگاه دوم این رده‌بندی قرار گرفت.

بررسی بیشترین میزان رشد حجم معاملات اوراق بهادار در بازارهای پنج‌گانه فرابورس نیز حکایت از افزایش ۶۸۰ درصدی حجم دادوستدها در بازار ابزارهای نوین مالی در دی ماه ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد که این میزان رشد بیش از سایر بازارها بوده است. پس از آن بازار پایه با رشد ۱۵۷ درصدی حجم معاملات و ثبت مبادله یک هزار و ۸۲۷ میلیون ورقه بهادار در جایگاه دوم قرار گرفته و بازار دوم نیز با افزایش ۱۰۸ درصدی حجم دادوستد اوراق بهادار در رتبه سوم این رده‌بندی ایستاده است.

به طور متوسط در دی ماه طی ۲۱ روز معاملاتی شاهد معامله روزانه ۲۶۶ میلیون اوراق بهادار به ارزش یک هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال بودیم که عملکرد مثبتی را نسبت به آذر ماه نشان می‌دهد.

بررسی دادوستدهای ۳۴ صنعت فعال فرابورس ایران در دی ماه نشان می‌دهد؛ صنایع پیشرو که بیشترین ارزش معاملات خرد را در میان بازارهای اول، دوم و پایه به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب گروه‌های فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و محصولات شیمیایی هستند.

ماه گذشته صنعت فلزات اساسی با ارزش مبادلاتی بالغ بر ۹۸۴ میلیارد ریال، بیشترین سهم از ارزش کل معاملات را به میزان ۱۲ درصد ثبت کرد. پس از آن گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، بالاترین سهم از ارزش کل دادوستد سهام را به میزان ۱۱ درصد و به ارزش ۹۰۶ میلیارد ریال از آن خود کرد. صنعت محصولات شیمیایی نیز با دارا بودن ۱۰ درصد از ارزش کل معاملات سهام، ارزش ۸۱۹ میلیارد ریالی معاملات را در دی ماه تجربه کرد و در جایگاه سوم ایستاد.

در ۱۰ صنعت پیشرو معاملات دی ماه نام گروه‌هایی همچون بیمه و صندوق‌های بازنشستگی، خودرو و ساخت قطعات، حمل و نقل، انبوه‌سازی و فرآورده‌های نفتی نیز به چشم می‌خورد.

ماه گذشته فرابورس ایران شاهد چهار عرضه اولیه در بازارهای اول و دوم بود که در صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و مواد و محصولات دارویی صورت گرفت.

آخرین هفته معاملاتی در دی ماه با دادوستد یک هزار و ۴۹۶ میلیون ورقه بهادار در ۱۷۳ هزار دفعه معاملاتی به ارزش ۱۱ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال به پایان رسید. ارزش معاملات در هفته معاملاتی منتهی به ۳۰ دی ماه در حالی با رشد ۵۴ درصدی نسبت به هفته ماقبل روبه رو شد که حجم دادوستدها افت ۸ درصدی را تجربه کرد.

بازار ابزارهای نوین مالی در هفته منتهی به ۳۰ دی ماه بیشترین رشد حجم و ارزش معاملات را در میان سایر بازارهای فرابورس ایران نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد. پس از آن نیز بازار اول به ترتیب با افزایش ۷۶ و ۳۸ درصدی ارزش و حجم معاملات هفتگی در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین در تاریخ ۳۰ دی ماه رده‌بندی بازارهای فرابورس ایران بر اساس بیشترین سهم از ارزش کل بازار به ترتیب شامل بازار دوم با سهم ۴۸ درصدی، بازار پایه توافقی با سهم ۲۲ درصدی، بازار اول با سهم ۱۳ درصدی، بازار ابزارهای نوین مالی با سهم ۱۱ درصدی و بازار پایه عادی با سهم ۶ درصدی بود.

منبع (+)