دبیر همایش اصلاح طلبان عنوان کرد؛

به گزارش سایت اتحادیه به نقل از پترونت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طی حکمی مهرزاد غیبی را با حفظ سمت سازمانی به عنوان مدیر انرژی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، عصر دیروز (دوشنبه ۳۰ شهریور ۹۴) حکم انتصاب مهرزاد غیبی، مدیر جدید انرژی این سازمان در جلسه هم اندیشی مدیران و روسای سازمان منطقه ویژه قرائت شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بخشی از این حکم چنین آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از منابع انسانی مومن و متعهد و استفاده از پتانسیل های موجود سازمان، نسبت به انجام وظایف محوله به ویژه موارد ذیل مجدانه و مصرانه اقدام و پیگیری نمایید:

۱ ساماندهی اصولی تمام امکانات و منابع و برنامه ریزی دانش محور به منظور دستیابی به شاخص های استاندارد انرژی

۲ ارائه گزارشات ماهیانه از عملکرد و مصوبات و تصمیمات کارگروههای مدیریت انرژی منطقه ویژه جهت طرح در جلسات هیات مدیره

۳ تعامل با سایر شرکتهای منطقه در زمینه مدیریت انرژی

۴ تدوین برنامه های آموزشی برای تمام سطوح سازمانی با اولویت سطوح میانی و ارشد در ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ مصرف و مدیریت انرژی

علی یزدانی در ادامه ی این حکم، از تلاشهای حسن میناوی مدیر قبلی انرژی تقدیر کرد.

مهرزاد غیبی همچنین رئیس نظام مشارکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.